Category: Bez tēmas

Ziedosim Kumsteru kapsētas žoga atjaunošanai.

Kumsteru kapsēta ir viena no centrālajām  kapsētām Gudenieku pagastā,kur savus piederīgos apbedī ne tikai Gudenieku pagasta iedzīvotāji,bet arī citu novadu iedzīvotāji. Kumsteru kapsētai ir nepieciešams jauns žogs.

 

Aicinām ziedot Gudenieku pagasta Kumsteru kapsētas žoga atjaunošanai.

Ziedotājiem zvanīt pa tālruni  29110760 vai darbdienās Gudenieku pagasta pārvaldē.

Paldies.

 

Izsludina konkursu.

Kuldīgas novada Gudenieku pagasta pārvalde, Reģ.nr. 90000036492 izsludina konkursu uz

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ORGANIZATORA

amatu pašreizējā darbinieka prombūtnes laikā

Prasības pretendentam:

 • vai 2. līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā ar kvalifikāciju sociālās palīdzības organizators vai sociālais darbinieks
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas. Zināšanas vismaz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību
 • Iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu un e-pastu (pieredze darbā ar programmu SOPA tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • Izpratne par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem Latvijā
 • Pieredze sociālās palīdzības organizēšanā, sociālajā darbā vai sociālā darba prakse tiks uzskatīta par priekšrocību
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība

 

Galvenie pienākumi:

 • novērtēt personu (ģimeņu) materiālo stāvokli, sadzīves apstākļus, sociālās vajadzības un to ietekmējošos faktorus;
 • organizēt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus pagasta iedzīvotājiem;
 • informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, sniegt konsultācijas par problēmu risināšanas veidiem.

 

Konkursa pretendentiem jāiesniedz:

 

 1. Motivācijas vēstule
 2. CV
 3. Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas
 4. Rekomendācijas un ieteikumu vēstules (vēlamas)

Dokumentus lūdzam iesniegt Gudenieku pagasta pārvaldē „Pagastmājā”, Gudenieki, Gudenieku pag., Kuldīgas novadā vai elektroniskā veidā uz e-pastu daina.berende@kuldiga.lv līdz 23.01.2017. Informācija pa tālruni 63352171;29110760;63352117