Iedzīvotāju sapulce

                                13.martā plkst.11.00

                               Gudenieku pagasta pārvaldes zālē

lauksaimnieku tikšanās ar lauku konsultāciju centra darbiniekiem.

                       plkst.13.00 notiks iedzīvotāju sapulce  

Kursēs autobuss – pieteikties pagasta pārvaldē

             63352117, 20251623, 29110760