Kapu svētki Gudenieku pagastā

16.jūlijā

Ūdru kapsētā – 13.00

Naglas kapsētā – 14.00

Ruņģu kapsētā – 15.00

 

   30.jūlijā

Kumsteru kapsētā – 13.00

Struijas kapsētā – 14.00

 

20.augusts

 

Adzes kapsētā – 13.00

Baltkalnu kapsētā – 14.00