Kuldīgas novada Gudenieku pagasta autoceļu uzturēšanas klases saraksts.

Kuldīgas novada Gudenieku pagasta autoceļu uzturēšanas klases atbilstoši MK noteikumiem N,224″Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 3 sadaļa 15.2 punkta prasībām saraksts.

                         C KLASE

Darbnīcu ceļš – 334,Krastiņi -Jātnieki – 541,Krauļi – Akmeņkalni – 112,Skola-Megņi – 276,Cīruļi-Alsungas ceļš – 361,Vidusceļš – 276,Gudenieki – Raķenieki – 137,Putnu ferma-Bulkas – 272

Būvmeistari-Pureņi – 224,Vītoliņi-Ruņģu kapi – 245,Roņi-Zīlnieki – 215,Ceļarāji-Ziemeļi – 231,Naglu kapi-Nagļi – 223,Basi 2-Kriņģeļkalns – 256,Kaltnieku ceļš – 301,Ceļarāju ceļš -204,

Laucenieki-Birži – 121,Kalte-Dravnieki – 283,Krastkalni-Kapkalnu – 100,Rudzīši-Sedliņi – 186,Lieknes ceļš – 310,Nagļu kapu ceļš – 162,Krastkalnu ceļš – 109,Cindaru ceļš – 162,Kaibutu ceļš –

139,Dūru kapu ceļš – 104,Gravas-Bigas – 179,Adzes-Čūčas – 180,Dīgaiņu ceļš – 196,Alsungas ceļš-Adzes – 214,Lauku ceļš – 117,Skolas ceļš – 219,Alejas ceļš – 173,Pasta ceļš – 167,Liepu ceļš

109,Gaismas ceļš – 265,Līvānu ceļš – 237,Centra ceļš – 324,Skola-Saulgrieži – 104,Zariņi-Veči – 134

                                                        D KLASE

Ezeru ceļš – 61,Zīļkalni – Bajāri – 72,Ausekļi-Birži – 26,Zariņi-Dzilnas – 81,Bulkas-Joneļi – 65,Žambju ceļš – 96,Skola-Dzintari – 59,Tiltarāji-Cerandas – 59,

Leju ceļš – 49,Dravnieki-Pūkas – 69,Srīķi-Vidarāji – 39,Dārza ceļš – 93,Zinību ceļš – 85,Ganību ceļš – 73,Zaļais ceļš – 84,Baznīcas ceļš – 82,Kadiķu lieguma ceļš – 15,Akmeņkalna-Pakalna – 97,

Adzes-Kapmačas – 79