Par pagastu

taka_gudeniekiGudenieku pagasts ir viena no Kuldīgas novada administratīvajām teritorijām tā rietumos, suitu novadā. Robežojas ar sava novada Īvandes, Kurmāles un Turlavas pagastiem, Aizputes novada Lažas pagastu, Pāvilostas novada Sakas pagastu un Alsungas novadu. Lielākās apdzīvotās vietas ir Gudenieki (pagasta centrs), Ludženieki, Basi (Birži), Basu muiža (Basi), Gudenieku muiža, Jaunmuiža, Adzes.

Pagasta teritorija aizņem 1123 ha, tajā ir 750 iedzīvotāji .Taisnākais ceļš līdz novada centram ir 25 km. līdz Alsungai 12 km. Aizputei 25 km.

Gudenieku pagasta teritorijā ģeoloģisko pētījumu rezultātā ir konstatēti ogļūdeņraži-neapstrādāta nafta,dabas gāze un gāzes kondensāti. Kopumā ir 13 naftas meklēšanas dziļurbumi, no kuriem lielākā daļa izurbta 60-tajos gados, bet divi-laika posmā no 1989.līdz 1992. gadam.

Lielākās ūdenskrātuves ir Zvirgzdu ezers, Ērkules ezers,Smīdru dīķi,Avotlejas dīķi,Saltvalka dīķi un Rīvas upes piekrastē izveidotie zivju dīķi.

Zvirgzdu ezers ir publisks ezers, kuru iecienījuši makšķernieki un vēžotāji.Vietējās nozīmes ir atpūtai piemērotais Ērkules ezers. Ērkules ezers ir izzūdoša ezera tips ar lielu bioloģisko vērtību.Īpaši rets Latvijas rietumdaļā.

   Valsts nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija ir dabas liegums”Gudenieki”. Tas aizņem 0.9% no kopējās pagasta teritorijas un tā platība ir 106.ha. Liegums izveidots, lai saglabātu unikālas ar dažādu formu kadiķiem apaugušas pļavas. Dabas liegumam “Gudenieki” ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns.

Gudenieku pagasta ir aktīva lauksaimnieciskā darbība ,tiek nodrošināta efektīva vērtīgo lauksaimniecisko zemju izmantošana.Mazvērtīgās zemes ir apmežotas, kas nākotnē ievērojami palielinās meža īpatsvaru Gudenieku pagastā.