Paziņojums

Kuldīgas ūdens paziņojums

Gudenieku ciema ūdenssaimniecību turpmāk apsaimniekos SIA „KULDĪGAS ŪDENS”

Ar Kuldīgas novada Domes 26. oktobra sēdes lēmumu, no 2017. gada 8. oktobra ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana un attīrīšana tiek deleģēta SIA „KULDĪGAS ŪDENS”.

Tiks veikta ūdens patēriņa skaitītāju maiņa

8. un 9.novembrīSIA “KULDĪGAS ŪDENS” Gudenieku ciemā veiks ūdens patēriņa skaitītāju maiņu, uzņēmums lūdz privātmāju īpašniekiem nodrošināt piekļuvi ūdens sanitārajiem mezgliem, kā arī uzstādītajiem ūdens skaitītājiem. Ja nav iespējams būt uz vietas noteiktajos datumos, tad, lūdzu, zvaniet uz tālr. 26417990, lai vienotos par citu laiku.

Līgumus varēs noslēgt uz vietas – Gudenieku pagasta pārvaldē

22.novembrī SIA „KULDĪGAS ŪDENS” dosies izbraukumā uz Gudenieku pagastu, lai slēgtu abonenta līgumus ar pakalpojuma lietotājiem (privātmāju īpašniekiem: fiziskām un juridiskām personām). Apmeklētāji tiks gaidīti Gudenieku pagasta pārvaldē no 9.00 līdz 16.00. Lūgums ierasties privātmājas īpašniekam, līdzi ņemot pasi, zemesgrāmatas apliecību vai citu īpašuma apliecinošu dokumentu.

Informējam, ka Kuldīgas novada Domes apstiprinātā maksa no 2016. gada 28. janvāra par sniegtajiem pakalpojumiem ir sekojoša:

  • par ūdensapgādi – 0.81 EUR/m3, bez pievienotās vērtības nodokļa;
  • par kanalizācijas novadīšanu – 0.75 EUR/m3, bez pievienotās vērtības nodokļa. Tālruņi uzziņām: Klientu apkalpošanas daļa 26417990, 63322358.

Rēķinus par oktobrī patērēto ūdeni izrakstīs SIA “KULDĪGAS ŪDENS”, tie tiks nosūtīti uz e-pastu vai tie būs pieejami Gudenieku pagasta pārvaldē pie lietvedes. Turpmāk ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jānolasa un jānodod no katra mēneša 27. līdz 28.datumam, zvanot uz tālr. 26417990 vai nosūtot uz e-pastu: udens.rekini@kuldiga.lv . Rēķins adresātam uz e-pastu tiks nosūtīts līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Tālruņi uzziņām: Klientu apkalpošanas daļa 26417990, 63322358.