Svecīšu vakars Gudenieku pagasta kapsētās

Mirušo piemiņas diena un Svecīšu vakars Liepājas kapsētās – Laiki mainās! 
              5.novembrī

Svecīšu vakars Gudenieku pagasta kapsētās

Kunču kapos – 15.00

Ūdru kapos – 15.20

Naglas kapos – 15.40

Kumsteru kapos – 16.00