Kategorijas: Aktualitātes

Kuldīgas novada Gudenieku pagasta autoceļu uzturēšanas klases saraksts.

Kuldīgas novada Gudenieku pagasta autoceļu uzturēšanas klases atbilstoši MK noteikumiem N,224″Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 3 sadaļa 15.2 punkta prasībām saraksts.

                         C KLASE

Darbnīcu ceļš – 334,Krastiņi -Jātnieki – 541,Krauļi – Akmeņkalni – 112,Skola-Megņi – 276,Cīruļi-Alsungas ceļš – 361,Vidusceļš – 276,Gudenieki – Raķenieki – 137,Putnu ferma-Bulkas – 272

Būvmeistari-Pureņi – 224,Vītoliņi-Ruņģu kapi – 245,Roņi-Zīlnieki – 215,Ceļarāji-Ziemeļi – 231,Naglu kapi-Nagļi – 223,Basi 2-Kriņģeļkalns – 256,Kaltnieku ceļš – 301,Ceļarāju ceļš -204,

Laucenieki-Birži – 121,Kalte-Dravnieki – 283,Krastkalni-Kapkalnu – 100,Rudzīši-Sedliņi – 186,Lieknes ceļš – 310,Nagļu kapu ceļš – 162,Krastkalnu ceļš – 109,Cindaru ceļš – 162,Kaibutu ceļš –

139,Dūru kapu ceļš – 104,Gravas-Bigas – 179,Adzes-Čūčas – 180,Dīgaiņu ceļš – 196,Alsungas ceļš-Adzes – 214,Lauku ceļš – 117,Skolas ceļš – 219,Alejas ceļš – 173,Pasta ceļš – 167,Liepu ceļš

109,Gaismas ceļš – 265,Līvānu ceļš – 237,Centra ceļš – 324,Skola-Saulgrieži – 104,Zariņi-Veči – 134

                                                        D KLASE

Ezeru ceļš – 61,Zīļkalni – Bajāri – 72,Ausekļi-Birži – 26,Zariņi-Dzilnas – 81,Bulkas-Joneļi – 65,Žambju ceļš – 96,Skola-Dzintari – 59,Tiltarāji-Cerandas – 59,

Leju ceļš – 49,Dravnieki-Pūkas – 69,Srīķi-Vidarāji – 39,Dārza ceļš – 93,Zinību ceļš – 85,Ganību ceļš – 73,Zaļais ceļš – 84,Baznīcas ceļš – 82,Kadiķu lieguma ceļš – 15,Akmeņkalna-Pakalna – 97,

Adzes-Kapmačas – 79

 

 

 

 

 

 

Atpūtas vakars Basos.

Attēlu rezultāti vaicājumam “ziemassvētki 2018”16.decembrī plkst.21.00

                                           basu tautas namā

                                                atpūtas vakars

                                                                                                                   Ieeja  : eur.3.00

Iedzīvotāju zināšanai.

No 2018.gada 1.janvāri SEB bankas konsultāciju centrs Kuldīgā pāries uz klientiem ērtāku darba laiku: turpmāk ceturtdienās tā strādās ilgāk – no plkst.8:30 līdz 18:30,bet piektdienās darbu beigs nedaudz ātrāk – plkst. 15:00.

Izmaiņas filiāles darba laikā veiktas, lai tas būtu ērtāk Kuldīgas iedzīvotājiem, kurus interesē laikietilpīgāki pakalpojumi, kā piemēram konsultācijas par mājokļu iegādi vai auto līzingu. Šis izmaiņas novērtēs arī strādājošie cilvēki, kas uz Kuldīgas finanšu konsultāciju centru dodas no tuvējām pilsētām.

Filiāles apmeklējumu turpmāk varēs ieplānot ceturtdienās – bez nepieciešamības meklēt iespējas to darīt savā darba laikā.

 

SEB bankas finanšu konsultāciju centrs   Kuldīgā  – Pilsētas laukums 5. Pirmdienās, otrdienās un trešdienās filiāle strādās tāpat kā iepriekš – no plkst.9:00 līdz 17:00.

IZSOLE

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu “Varoņi” Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62500010193. Īpašuma sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62500010193, platība 6920 m², no kuras zeme zem ēkām un pagalmiem – 6920 m². Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62500010193, platība 6920 m², atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 62500010193001 un palīgceltnes-kūts ar kadastra apzīmējumu 62500010193002, platība 76,0 m², šķūnis ar kadastra apzīmējumu 625000101930003, platība 42,7 m², un pagrabs ar kadastra apzīmējumu 62500010193004, platība 17,7 m². Ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Nosacītā cena – 900,00 EUR, drošības nauda – 90,00 EUR, reģistrācijas maksa – 15,00 EUR, izsoles solis – 90,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2017.gada 11.decembrī plkst. 13.30. Dalībnieku reģistrācija no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2017.gada 8.decembra plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts klavs.svilpe@kuldiga.lv.

 

Ziemassvētku koncerts

 

 

 

 

         16.decembrī PLKST.16.00

             BASU TAUTAS NAMĀ

ZIEMASSVĒTKU KONCERTS

 

 

 

      Attēlu rezultāti vaicājumam “ziemassvētku dekori”

                bŪSIET MĪĻI GAIDĪTI.