Kategorija: Aktualitātes

“Darīsim paši”

No 1. marta iespēja pieteikties iedzīvotāju iniciatīvu konkursam🌟
🌟Kuldīgas novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Darīsim paši” jauno kārtu. Konkursu pašvaldība organizē jau 16. reizi, finansiāli atbalstot novada biedrības, nodibinājumus un iedzīvotāju grupas. Pieteikšanās iedzīvotāju iniciatīvu konkursam norit no 2023. gada 1. marta līdz 3. aprīlim.
🎯Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, paredzot iesaistīšanos un līdzdalību projektu īstenošanā un piesaistot Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu, kā arī sakārtot un uzlabot apkārtējo vidi Kuldīgas novadā.
📍“Darīsim paši” ietvaros var tikt veikti uzlabojumi infrastruktūras un sociālajā jomā, izglītota sabiedrība, radīti jauni tūrisma produkti, veicinātas sporta aktivitātes, daudzveidotas brīvā laika pavadīšanas iespējas. No projektu īstenošanas labums jāgūst Kuldīgas novada iedzīvotājiem.
📍Katram no atbalstītajiem projektiem plānots piešķirt 800 eiro lielu līdzfinansējumu. Pašvaldības budžetā konkursam šogad paredzēts finansējums 34 400 EUR apmērā.
📍Kāpņutelpu remonti, vides labiekārtošanas iniciatīvas – pastaigu takas un āra lasītavas izveide, koplietošanas iebrauktuvju uzlabošana, dažādu āra aktivitāšu radīšana bērniem, kā arī pieaugušajiem – to visu ar savu entuziasmu, čaklo roku un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējuma palīdzību iniciatīvu konkursa “Darīsim paši” ietvaros 2022. gadā īstenojušas biedrības un iedzīvotāju grupas. Aicinām arī šogad īstenot tikpat nozīmīgus vides labiekārtošanas projektus!
📍Tiks atbalstīti tādi projekti ārējās un iekšējās publiskās vides uzlabošanai, kuriem saskaņā ar būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto būvniecības ieceri dokumenti nav nepieciešami. Papildus priekšrocības tiks piešķirtas projektiem, kuros uzsvars likts uz sabiedrisko nozīmīgumu un ieguvumu iedzīvotājiem, veiksmīgu publiskās vides uzlabošanu un pieejamību, gan plašu iedzīvotāju iesaisti projekta laikā.

Iedzīvotāju ievērībai!

No februāra atbalstu var saņemt mājsaimniecības, kuras apkurē izmanto marķētu dīzeļdegvielu vai sašķidrinātu naftas gāzi

Saistībā ar grozījumiem Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā no februāru atbalstu var saņemt mājsaimniecības, kuras apkurē izmanto marķētu dīzeļdegvielu vai sašķidrinātu naftas gāzi. Lai saņemtu atbalstu tad, ja apkurē tiek izmantota marķēta dīzeļdegviela, atbalsta pieteicējam ir jābūt Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtai atļaujai par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus.
Valsts atbalstu šiem apkures veidiem ir tiesības saņemt par laikaposmu no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Ja apkurē tiek izmantota sašķidrināta naftas gāze, tad 50% apmērā tiek kompensēta starpība, kas pārsniedz izmaksu cenu 0,91 EUR par kg bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 1,29 EUR par kg bez pievienotās vērtības nodokļa. Ja apkurē tiek izmantota marķētā dīzeļdegviela, tad 50% apmērā tiek kompensēta starpība, kas pārsniedz izmaksu cenu 0,69 EUR par litru bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 2,01 EUR par litru bez pievienotās vērtības nodokļa.

Atgādinām, ka valsts atbalstu par iegādātām koksnes granulām vai koksnes briketēm var saņemt par iegādes periodu līdz 2023. gada 30. aprīlim 50% apmērā par cenu, kas pārsniedz 300 eiro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa, malkai ar iegādes periodu līdz 30. aprīlim 50% apmērā par iegādes cenu virs 40 eiro par berkubu bez pievienotās vērtības nodokļa, savukārt elektroenerģijai iespējams saņemt atbalstu par periodu līdz 2023. gada 30. aprīlim, ja patēriņš pārsniedz 500 kilovatstundas mēnesī un elektroenerģijas cena pārsniedz 0,160 EUR, bet ne vairāk kā 0,250 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa par kilovatstundu tiek kompensēta starpība 50 % apmērā.

Mūsu novadā šim atbalstam var pieteikties trīs dažādos veidos:
∙ iedzīvotājus, kuriem ir datora prasmes un iespēja autentificēties, aicinām izdarīt to interneta vietnē www.epakalpojumi.lv;
∙ ja nav datorprasmju, bet ir iespēja autentificēties, aicinām doties pie bibliotekāriem kā pilsētu, tā pagastu bibliotēkās. Bibliotekāri palīdzēs autentificēties un pieteikties pabalstam;
∙ tie iedzīvotāji, kuriem nav iespēju to izdarīt, mīļi gaidīti mūsu klientu apkalpošanas centros:
▪ valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2 (tālr. 26583246);
▪ domes klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 (tālr. 633 22469, 29579618);
▪ valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Skrundā, Raiņa ielā 11 (63331555, 66954849);
▪ sava pagasta pārvaldē pie lietveža.

Ja nāksiet klātienē, līdzi jāņem:
 personu apliecinošs dokuments;
 savs vai kādas citas uzticamas personas konta numurs;
 ja īpašums, kurā jūs dzīvojat, nepieder jums, bet esat tur deklarēts – īres līgums vai elektrības, komunālo pakalpojumu rēķins uz jūsu vārda;
 maksājumu apliecinošs douments.