Atpūtas vakars Basos.

Attēlu rezultāti vaicājumam “ziemassvētki 2018”16.decembrī plkst.21.00

                                           basu tautas namā

                                                atpūtas vakars

                                                                                                                   Ieeja  : eur.3.00

Iedzīvotāju zināšanai.

No 2018.gada 1.janvāri SEB bankas konsultāciju centrs Kuldīgā pāries uz klientiem ērtāku darba laiku: turpmāk ceturtdienās tā strādās ilgāk – no plkst.8:30 līdz 18:30,bet piektdienās darbu beigs nedaudz ātrāk – plkst. 15:00.

Izmaiņas filiāles darba laikā veiktas, lai tas būtu ērtāk Kuldīgas iedzīvotājiem, kurus interesē laikietilpīgāki pakalpojumi, kā piemēram konsultācijas par mājokļu iegādi vai auto līzingu. Šis izmaiņas novērtēs arī strādājošie cilvēki, kas uz Kuldīgas finanšu konsultāciju centru dodas no tuvējām pilsētām.

Filiāles apmeklējumu turpmāk varēs ieplānot ceturtdienās – bez nepieciešamības meklēt iespējas to darīt savā darba laikā.

 

SEB bankas finanšu konsultāciju centrs   Kuldīgā  – Pilsētas laukums 5. Pirmdienās, otrdienās un trešdienās filiāle strādās tāpat kā iepriekš – no plkst.9:00 līdz 17:00.

IZSOLE

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu “Varoņi” Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62500010193. Īpašuma sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62500010193, platība 6920 m², no kuras zeme zem ēkām un pagalmiem – 6920 m². Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62500010193, platība 6920 m², atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 62500010193001 un palīgceltnes-kūts ar kadastra apzīmējumu 62500010193002, platība 76,0 m², šķūnis ar kadastra apzīmējumu 625000101930003, platība 42,7 m², un pagrabs ar kadastra apzīmējumu 62500010193004, platība 17,7 m². Ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Nosacītā cena – 900,00 EUR, drošības nauda – 90,00 EUR, reģistrācijas maksa – 15,00 EUR, izsoles solis – 90,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2017.gada 11.decembrī plkst. 13.30. Dalībnieku reģistrācija no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2017.gada 8.decembra plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts klavs.svilpe@kuldiga.lv.

 

Ziemassvētku koncerts

 

 

 

 

         16.decembrī PLKST.16.00

             BASU TAUTAS NAMĀ

ZIEMASSVĒTKU KONCERTS

 

 

 

      Attēlu rezultāti vaicājumam “ziemassvētku dekori”

                bŪSIET MĪĻI GAIDĪTI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atzinības rakstu pasniegšana

Attēlu rezultāti vaicājumam “valsts svētku noformējums”  18.novembrī plkst.15.00

                   Kuldīgas kultūras centrā tiks pasniegti

LNKC atzinības raksti par ilggadēju ieguldījumu novada tradicionālās

kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā.                                                                  

                                         Agnesei Mūrniecei

                                         Zentai Gudiņai

                                        Folkloras ansamblim “Gudenieku suiti”