Darbinieki

Daina Bērende – pagasta pārvaldes vadītāja

29110760;63352171  daina.berende@kuldiga.lv

Skaidrīte Konovaļenko – sekretāre,kasiere

20251623;63352117    skaidrite.konovalenko@kuldiga.lv

Lūcija Kalniņa – grāmatvede

28337063;63352388     lucija.kalnina@kuldiga.lv

Ieva Bērende – sociālā darba organizatore

27885233; 63352370   ieva.berende@kuldiga.lv

Ingrīda Dīriņa – bāriņtiesas locekle

22013267    ingrida.dirina@kuldiga.lv

Aija Eglīte – Gudenieku bibliotēkas vadītāja

aijaeglite@inbox.lv

Anita Dreijere – Basu bibliotēkas vadītāja

63321336    basibiblio@inbox.lv

Olita Ulmkalne – kultūras un sporta darba organizatore

25623832    olita.ulmkalne@kuldiga.lv

Ināra Eglīte – lauksaimniecības konsultants

29461602    inara554@inbox.lv