Sociālā palīdzība

Sociālā darba organizatore

Ieva Bērende

telef. 63352370, 27885233

e-pasts: ieva.berende@kuldiga.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:

8.00-16.00

Trešdienās:

8.00-12.00

Ceturtdienās:

8.00-12.00

Basos:

Katra mēneša pēdējā piektdienā

no 10.00-12.00

Vairāk informācijas par sociālās palīdzības veidiem http://www.socialais.kuldiga.lv/