Paziņojums

Kuldīgas ūdens paziņojums

Gudenieku ciema ūdenssaimniecību turpmāk apsaimniekos SIA „KULDĪGAS ŪDENS”

Ar Kuldīgas novada Domes 26. oktobra sēdes lēmumu, no 2017. gada 8. oktobra ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana un attīrīšana tiek deleģēta SIA „KULDĪGAS ŪDENS”.

Tiks veikta ūdens patēriņa skaitītāju maiņa

8. un 9.novembrīSIA “KULDĪGAS ŪDENS” Gudenieku ciemā veiks ūdens patēriņa skaitītāju maiņu, uzņēmums lūdz privātmāju īpašniekiem nodrošināt piekļuvi ūdens sanitārajiem mezgliem, kā arī uzstādītajiem ūdens skaitītājiem. Ja nav iespējams būt uz vietas noteiktajos datumos, tad, lūdzu, zvaniet uz tālr. 26417990, lai vienotos par citu laiku.

Līgumus varēs noslēgt uz vietas – Gudenieku pagasta pārvaldē

22.novembrī SIA „KULDĪGAS ŪDENS” dosies izbraukumā uz Gudenieku pagastu, lai slēgtu abonenta līgumus ar pakalpojuma lietotājiem (privātmāju īpašniekiem: fiziskām un juridiskām personām). Apmeklētāji tiks gaidīti Gudenieku pagasta pārvaldē no 9.00 līdz 16.00. Lūgums ierasties privātmājas īpašniekam, līdzi ņemot pasi, zemesgrāmatas apliecību vai citu īpašuma apliecinošu dokumentu.

Informējam, ka Kuldīgas novada Domes apstiprinātā maksa no 2016. gada 28. janvāra par sniegtajiem pakalpojumiem ir sekojoša:

  • par ūdensapgādi – 0.81 EUR/m3, bez pievienotās vērtības nodokļa;
  • par kanalizācijas novadīšanu – 0.75 EUR/m3, bez pievienotās vērtības nodokļa. Tālruņi uzziņām: Klientu apkalpošanas daļa 26417990, 63322358.

Rēķinus par oktobrī patērēto ūdeni izrakstīs SIA “KULDĪGAS ŪDENS”, tie tiks nosūtīti uz e-pastu vai tie būs pieejami Gudenieku pagasta pārvaldē pie lietvedes. Turpmāk ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jānolasa un jānodod no katra mēneša 27. līdz 28.datumam, zvanot uz tālr. 26417990 vai nosūtot uz e-pastu: udens.rekini@kuldiga.lv . Rēķins adresātam uz e-pastu tiks nosūtīts līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Tālruņi uzziņām: Klientu apkalpošanas daļa 26417990, 63322358.

Paldies!

DSCN6629[1] DSCN6627[1] DSCN6652[1] DSCN6653[1] DSCN6654[1]DSCN6789[1] DSCN6799[1] Gudenieku pārvalde saka paldies tiem, kuri piedalījās Kumsteru kapsētas žoga atjaunošanas talkās, kā ari paldies visiem ziedotājiem. Projekta” Darīsim paši” ietvaros divu gadu laikā  mums ir izdevies pilnībā atjaunot visu Kumsteru kapsētas žogu.

Darbi pie kapu labiekārtošanas turpinās tādēļ būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.

 

AICINĀM PIEDALĪTIES 17.SENIORU SAIETĀ

JA VARI – TAD DARI  

                               SENIORU SAIETS     

 

2017.GADA 29.JŪLIJĀ RENDAS PAGASTA”ZĀĢKALNOS” – USMAS EZERA KRASTĀ.

PASĀKUMU NORISE:

13:00-14:00 Dalībnieku ierašanās

14:00-14:15 Svētku atklāšana

14:15-15:00 Koncerts

15:00-15:45 Dažādi apsveikumi

15:45-16:30 Koncerta turpinājums

16:30 Balle kopā ar grupu “Ēna”

Dalības maksa – 3,00 EUR.

Lūgums pieteikties līdz 17.07.2017. pa tālr.29266724

     

PENSIONĀRU EKSKURSIJA

Attēlu rezultāti vaicājumam “spāres muiža”

25.jūlijā Gudenieku pagasta pensionāri tiek aicināti ekskursijā,šoreiz apskatīsim Spāres muižu,

viesosimies amatnieku sētā “Kauliņi” un ciemosimies īstās Latvju saimnieces Aivas Daukšas sētā “Jāņkalnos”

Lūgums pieteikties pa tālr. 29266724 līdz 20.jūlijam.

KAPUSVĒTKI

Attēlu rezultāti vaicājumam “kapu svētki”

22.jūlijs

Ūdru kapsēta – 13.00

Naglas  kapsēta – 14.00

Ruņģu kapsēta – 15.00

                       12.augusts

Kumsteru kapsēta – 13.00

Struijas kapsēta – 14.00

                      26.augusts

Adzes kapsēta – 13.00

Baltkalnu kapsēta – 14.00

 

Ziedosim Kumsteru kapsētas žoga atjaunošanai.

Kumsteru kapsēta ir viena no centrālajām  kapsētām Gudenieku pagastā,kur savus piederīgos apbedī ne tikai Gudenieku pagasta iedzīvotāji,bet arī citu novadu iedzīvotāji. Kumsteru kapsētai ir nepieciešams jauns žogs.

 

Aicinām ziedot Gudenieku pagasta Kumsteru kapsētas žoga atjaunošanai.

Ziedotājiem zvanīt pa tālruni  29110760 vai darbdienās Gudenieku pagasta pārvaldē.

Paldies.