Atzinības rakstu pasniegšana

Attēlu rezultāti vaicājumam “valsts svētku noformējums”  18.novembrī plkst.15.00

                   Kuldīgas kultūras centrā tiks pasniegti

LNKC atzinības raksti par ilggadēju ieguldījumu novada tradicionālās

kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā.                                                                  

                                         Agnesei Mūrniecei

                                         Zentai Gudiņai

                                        Folkloras ansamblim “Gudenieku suiti”

17.novembrī LR dibināšanas gadadienas svinīgs pasākums

Attēlu rezultāti vaicājumam “valsts svētku dekori”          17.novembrī plkst.19.00

Gudenieku kultūras namā

                              Latvijas Valsts dibināšanas 99.gadadienai

                                                                                              veltīts svinīgs pasākums.

Pasākumu kuplinās Guna Zariņa un Rita Ūpe no Saldus.

Paldies par labiem darbiem teiksim:  Andai Brūverei, Aīdai Brūverei, Andrim Gudiņam,

Brigitai Pudiņai, Ilonai Obuhai, Gunāram Krastiņam

Ingai un Jānim Sedliņiem.

Pēc pasākuma atpūtas vakars kopā ar grupu “Nenāk miegs”

 

Paziņojums

Kuldīgas ūdens paziņojums

Gudenieku ciema ūdenssaimniecību turpmāk apsaimniekos SIA „KULDĪGAS ŪDENS”

Ar Kuldīgas novada Domes 26. oktobra sēdes lēmumu, no 2017. gada 8. oktobra ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana un attīrīšana tiek deleģēta SIA „KULDĪGAS ŪDENS”.

Tiks veikta ūdens patēriņa skaitītāju maiņa

8. un 9.novembrīSIA “KULDĪGAS ŪDENS” Gudenieku ciemā veiks ūdens patēriņa skaitītāju maiņu, uzņēmums lūdz privātmāju īpašniekiem nodrošināt piekļuvi ūdens sanitārajiem mezgliem, kā arī uzstādītajiem ūdens skaitītājiem. Ja nav iespējams būt uz vietas noteiktajos datumos, tad, lūdzu, zvaniet uz tālr. 26417990, lai vienotos par citu laiku.

Līgumus varēs noslēgt uz vietas – Gudenieku pagasta pārvaldē

22.novembrī SIA „KULDĪGAS ŪDENS” dosies izbraukumā uz Gudenieku pagastu, lai slēgtu abonenta līgumus ar pakalpojuma lietotājiem (privātmāju īpašniekiem: fiziskām un juridiskām personām). Apmeklētāji tiks gaidīti Gudenieku pagasta pārvaldē no 9.00 līdz 16.00. Lūgums ierasties privātmājas īpašniekam, līdzi ņemot pasi, zemesgrāmatas apliecību vai citu īpašuma apliecinošu dokumentu.

Informējam, ka Kuldīgas novada Domes apstiprinātā maksa no 2016. gada 28. janvāra par sniegtajiem pakalpojumiem ir sekojoša:

  • par ūdensapgādi – 0.81 EUR/m3, bez pievienotās vērtības nodokļa;
  • par kanalizācijas novadīšanu – 0.75 EUR/m3, bez pievienotās vērtības nodokļa. Tālruņi uzziņām: Klientu apkalpošanas daļa 26417990, 63322358.

Rēķinus par oktobrī patērēto ūdeni izrakstīs SIA “KULDĪGAS ŪDENS”, tie tiks nosūtīti uz e-pastu vai tie būs pieejami Gudenieku pagasta pārvaldē pie lietvedes. Turpmāk ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jānolasa un jānodod no katra mēneša 27. līdz 28.datumam, zvanot uz tālr. 26417990 vai nosūtot uz e-pastu: udens.rekini@kuldiga.lv . Rēķins adresātam uz e-pastu tiks nosūtīts līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Tālruņi uzziņām: Klientu apkalpošanas daļa 26417990, 63322358.

Paldies!

DSCN6629[1] DSCN6627[1] DSCN6652[1] DSCN6653[1] DSCN6654[1]DSCN6789[1] DSCN6799[1] Gudenieku pārvalde saka paldies tiem, kuri piedalījās Kumsteru kapsētas žoga atjaunošanas talkās, kā ari paldies visiem ziedotājiem. Projekta” Darīsim paši” ietvaros divu gadu laikā  mums ir izdevies pilnībā atjaunot visu Kumsteru kapsētas žogu.

Darbi pie kapu labiekārtošanas turpinās tādēļ būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.

 

AICINĀM PIEDALĪTIES 17.SENIORU SAIETĀ

JA VARI – TAD DARI  

                               SENIORU SAIETS     

 

2017.GADA 29.JŪLIJĀ RENDAS PAGASTA”ZĀĢKALNOS” – USMAS EZERA KRASTĀ.

PASĀKUMU NORISE:

13:00-14:00 Dalībnieku ierašanās

14:00-14:15 Svētku atklāšana

14:15-15:00 Koncerts

15:00-15:45 Dažādi apsveikumi

15:45-16:30 Koncerta turpinājums

16:30 Balle kopā ar grupu “Ēna”

Dalības maksa – 3,00 EUR.

Lūgums pieteikties līdz 17.07.2017. pa tālr.29266724

     

PENSIONĀRU EKSKURSIJA

Attēlu rezultāti vaicājumam “spāres muiža”

25.jūlijā Gudenieku pagasta pensionāri tiek aicināti ekskursijā,šoreiz apskatīsim Spāres muižu,

viesosimies amatnieku sētā “Kauliņi” un ciemosimies īstās Latvju saimnieces Aivas Daukšas sētā “Jāņkalnos”

Lūgums pieteikties pa tālr. 29266724 līdz 20.jūlijam.