Kategorija: Aktualitātes

Atpūtas vakars Basos.

Attēlu rezultāti vaicājumam “ziemassvētki 2018”16.decembrī plkst.21.00

                                           basu tautas namā

                                                atpūtas vakars

                                                                                                                   Ieeja  : eur.3.00

Iedzīvotāju zināšanai.

No 2018.gada 1.janvāri SEB bankas konsultāciju centrs Kuldīgā pāries uz klientiem ērtāku darba laiku: turpmāk ceturtdienās tā strādās ilgāk – no plkst.8:30 līdz 18:30,bet piektdienās darbu beigs nedaudz ātrāk – plkst. 15:00.

Izmaiņas filiāles darba laikā veiktas, lai tas būtu ērtāk Kuldīgas iedzīvotājiem, kurus interesē laikietilpīgāki pakalpojumi, kā piemēram konsultācijas par mājokļu iegādi vai auto līzingu. Šis izmaiņas novērtēs arī strādājošie cilvēki, kas uz Kuldīgas finanšu konsultāciju centru dodas no tuvējām pilsētām.

Filiāles apmeklējumu turpmāk varēs ieplānot ceturtdienās – bez nepieciešamības meklēt iespējas to darīt savā darba laikā.

 

SEB bankas finanšu konsultāciju centrs   Kuldīgā  – Pilsētas laukums 5. Pirmdienās, otrdienās un trešdienās filiāle strādās tāpat kā iepriekš – no plkst.9:00 līdz 17:00.

IZSOLE

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu “Varoņi” Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62500010193. Īpašuma sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62500010193, platība 6920 m², no kuras zeme zem ēkām un pagalmiem – 6920 m². Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62500010193, platība 6920 m², atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 62500010193001 un palīgceltnes-kūts ar kadastra apzīmējumu 62500010193002, platība 76,0 m², šķūnis ar kadastra apzīmējumu 625000101930003, platība 42,7 m², un pagrabs ar kadastra apzīmējumu 62500010193004, platība 17,7 m². Ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Nosacītā cena – 900,00 EUR, drošības nauda – 90,00 EUR, reģistrācijas maksa – 15,00 EUR, izsoles solis – 90,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2017.gada 11.decembrī plkst. 13.30. Dalībnieku reģistrācija no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2017.gada 8.decembra plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts klavs.svilpe@kuldiga.lv.

 

Ziemassvētku koncerts

 

 

 

 

         16.decembrī PLKST.16.00

             BASU TAUTAS NAMĀ

ZIEMASSVĒTKU KONCERTS

 

 

 

      Attēlu rezultāti vaicājumam “ziemassvētku dekori”

                bŪSIET MĪĻI GAIDĪTI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atzinības rakstu pasniegšana

Attēlu rezultāti vaicājumam “valsts svētku noformējums”  18.novembrī plkst.15.00

                   Kuldīgas kultūras centrā tiks pasniegti

LNKC atzinības raksti par ilggadēju ieguldījumu novada tradicionālās

kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā.                                                                  

                                         Agnesei Mūrniecei

                                         Zentai Gudiņai

                                        Folkloras ansamblim “Gudenieku suiti”

17.novembrī LR dibināšanas gadadienas svinīgs pasākums

Attēlu rezultāti vaicājumam “valsts svētku dekori”          17.novembrī plkst.19.00

Gudenieku kultūras namā

                              Latvijas Valsts dibināšanas 99.gadadienai

                                                                                              veltīts svinīgs pasākums.

Pasākumu kuplinās Guna Zariņa un Rita Ūpe no Saldus.

Paldies par labiem darbiem teiksim:  Andai Brūverei, Aīdai Brūverei, Andrim Gudiņam,

Brigitai Pudiņai, Ilonai Obuhai, Gunāram Krastiņam

Ingai un Jānim Sedliņiem.

Pēc pasākuma atpūtas vakars kopā ar grupu “Nenāk miegs”

 

Paziņojums

Kuldīgas ūdens paziņojums

Gudenieku ciema ūdenssaimniecību turpmāk apsaimniekos SIA „KULDĪGAS ŪDENS”

Ar Kuldīgas novada Domes 26. oktobra sēdes lēmumu, no 2017. gada 8. oktobra ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana un attīrīšana tiek deleģēta SIA „KULDĪGAS ŪDENS”.

Tiks veikta ūdens patēriņa skaitītāju maiņa

8. un 9.novembrīSIA “KULDĪGAS ŪDENS” Gudenieku ciemā veiks ūdens patēriņa skaitītāju maiņu, uzņēmums lūdz privātmāju īpašniekiem nodrošināt piekļuvi ūdens sanitārajiem mezgliem, kā arī uzstādītajiem ūdens skaitītājiem. Ja nav iespējams būt uz vietas noteiktajos datumos, tad, lūdzu, zvaniet uz tālr. 26417990, lai vienotos par citu laiku.

Līgumus varēs noslēgt uz vietas – Gudenieku pagasta pārvaldē

22.novembrī SIA „KULDĪGAS ŪDENS” dosies izbraukumā uz Gudenieku pagastu, lai slēgtu abonenta līgumus ar pakalpojuma lietotājiem (privātmāju īpašniekiem: fiziskām un juridiskām personām). Apmeklētāji tiks gaidīti Gudenieku pagasta pārvaldē no 9.00 līdz 16.00. Lūgums ierasties privātmājas īpašniekam, līdzi ņemot pasi, zemesgrāmatas apliecību vai citu īpašuma apliecinošu dokumentu.

Informējam, ka Kuldīgas novada Domes apstiprinātā maksa no 2016. gada 28. janvāra par sniegtajiem pakalpojumiem ir sekojoša:

  • par ūdensapgādi – 0.81 EUR/m3, bez pievienotās vērtības nodokļa;
  • par kanalizācijas novadīšanu – 0.75 EUR/m3, bez pievienotās vērtības nodokļa. Tālruņi uzziņām: Klientu apkalpošanas daļa 26417990, 63322358.

Rēķinus par oktobrī patērēto ūdeni izrakstīs SIA “KULDĪGAS ŪDENS”, tie tiks nosūtīti uz e-pastu vai tie būs pieejami Gudenieku pagasta pārvaldē pie lietvedes. Turpmāk ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jānolasa un jānodod no katra mēneša 27. līdz 28.datumam, zvanot uz tālr. 26417990 vai nosūtot uz e-pastu: udens.rekini@kuldiga.lv . Rēķins adresātam uz e-pastu tiks nosūtīts līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Tālruņi uzziņām: Klientu apkalpošanas daļa 26417990, 63322358.