Kuldīgas novada Gudenieku pagasta autoceļu uzturēšanas klases saraksts

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.26.noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu

ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli.

C KLASE

Pasta ceļš – 0,360,Līvānu ceļš – 0,800,Krasti-Jātnieki – 2,270,Gaismas ceļš – 0,210

Dīgaiņu ceļš – 0,160,Darbnīcu ceļš – 3,440,Centra ceļš – 0310,Alejas ceļš – 0,700

Kopējais garums C klase – 8,25 km.