Ziedosim Kumsteru kapsētas žoga atjaunošanai.

Kumsteru kapsēta ir viena no centrālajām  kapsētām Gudenieku pagastā,kur savus piederīgos apbedī ne tikai Gudenieku pagasta iedzīvotāji,bet arī citu novadu iedzīvotāji. Kumsteru kapsētai ir nepieciešams jauns žogs.

 

Aicinām ziedot Gudenieku pagasta Kumsteru kapsētas žoga atjaunošanai.

Ziedotājiem zvanīt pa tālruni  29110760 vai darbdienās Gudenieku pagasta pārvaldē.

Paldies.