17.novembrī LR dibināšanas gadadienas svinīgs pasākums

Attēlu rezultāti vaicājumam “valsts svētku dekori”          17.novembrī plkst.19.00

Gudenieku kultūras namā

                              Latvijas Valsts dibināšanas 99.gadadienai

                                                                                              veltīts svinīgs pasākums.

Pasākumu kuplinās Guna Zariņa un Rita Ūpe no Saldus.

Paldies par labiem darbiem teiksim:  Andai Brūverei, Aīdai Brūverei, Andrim Gudiņam,

Brigitai Pudiņai, Ilonai Obuhai, Gunāram Krastiņam

Ingai un Jānim Sedliņiem.

Pēc pasākuma atpūtas vakars kopā ar grupu “Nenāk miegs”