Ziedosim Kumsteru kapsētas žoga atjaunošanai.

Kumsteru kapi ir centrālie kapi Gudeniekos kur savus piederīgos apbedī ne tikai Gudenieku pagasta iedzīvotāji, bet arī iedzīvotāji no citiem novadiem. Kapsētai ir nepieciešams jauns žogs.

Ar Kuldīgas novada pašvaldības  atbalstu konkursa “Darīsim paši” esam ieguvuši finansējumu projektam “Kumsteru kapsēta”,projekta ietvaros gribam nomainīt veco pinuma žogu pret jaunu izturīgu žogu visā kapsētas teritorijā ,esam nomainījuši  lielo krustu un daļu veco žogu. Būsim pateicīgi visiem kuri vēlas ziedot Kumsteru kapsētas labiekārtošanā. Kurš gan cits, ja ne mēs paši parūpēsimies par savu senču atdusas vietām.

Ziedotājiem zvanīt pa telefonu 29110760 vai darba dienās Gudenieku pagasta pārvaldē.

Sīkāka informācija pa tālr.29266724